Нові надходження Список нових надходжень за 1-e півріччя 2010 року

Список нових надходжень за 1-e півріччя 2010 року

Вакулишин, С. Околиці Києва : документально-
публіцистична  збірка / С. Вакулишин. - Київ : Географіка, 2009. - 152 с. : мапи.
        Авторська збірка києвознавця, педагога, громадського діяча С.М.Вакулишина об’єднала краєзнавчі та критичні статті, публікації архівних документів, вміщені у київській періодиці 1994-2007 рр., окремі статті виходять друком уперше.
В додатках подано стислу хронологію за обраною тематикою та довідник міських адміністративних районів
кінця ХІХ - сер. ХХ ст. Книжка розрахована на широкий читацький загал. 

Киев в XX веке = Киев в двадцатом веке : летопись в фотографиях : ретроальбом / [идея, сценарная разработка, макет, худож. оформление А. Арутюнян]. - Киев : Издатель Ашот Арутюнян, 2008. - 536 с. : фотоил. 

Фотоальбом посвящен тем, кто любит Киев. Это книга-ностальгия, которая с помощью редких фотографий рассказывает о наиболее важных  и интересных  событиях ХХ века, произошедших в Києве.  

Відейко, М. Ю. Україна : від Антів до Русі / М. Ю. Відейко . – Київ : Кріон, 2009. – 240 с. : іл. – (Україна. Історія великого народу). 

У книзі „Від Антів до Русі”, яка стала продовженням оповідання, розпочатого у виданні „Від Трипілля до Антів”, представлено окремі епізоди давньої історії, які охоплюють період від появи на історичній арені антів (остання чверть IV століття) до появи Русі із столицею у Києві (ІХ століття).

Відейко, М. Ю. Україна : від Трипілля до Антів / М.
Ю. Відейко .- Київ : КВІЦ, 2008. - 280 с. : іл. - (Україна. Історія великого народу). 

Різні імена в давні часи носила наша земля, її ліси, ріки й рівнини: Кіммерія, Скіфія, Сарматія, Замор`я, Леведія, Дорі, Архейм, Русь,  ори сфен… Що стояло за цими назвами, як жили люди, котрі придумали та промовляли ці слова? У книзі представлено окремі сторінки, епізоди, які охоплюють період від трипільської археологічної культури до початку історії антів 

Відейко, М. Ю.  Повість про князя Кия / М. Ю. Відейко. – Київ : Кріон, 2009. – 112 с. : іл. – (Україна. Історія великого народу). 

Ця повість — про князя Кия, про часи, коли було засновано місто Київ. Сталося це так давно, що ті події встигли перетворитися на легенди. Близько півтори тисячі років тому, у часи князя Кия народилося чимало легенд. 

Нариси з історії та культури євреїв України / упоряд., ред. Л. Фінберг, В. Любченко ; [Центр досліджень єврейської історії та культури НАУКМА ; Інститут юдаїки]. – Вид. 3-тє. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 437 с. : іл. 

У книзі представлені нариси з історії та культури євреїв, які проживають на території сучасної України, починаючи з прадавніх часів до сьогодення. Нариси висвітлюють різноманітні сторони життя євреїв, віковічні традиції та побут, виникнення хасидизму, розвиток єврейської літератури та друкарства, українсько-єврейські взаємини впродовж століть, трагічну долю українського єврейства під час Голокосту. 

Поза межами розуміння : Богословии та філософи
про Голокост
/ за ред. Джона К. Рота, Майкла Беренбаума ; [пер. з англ. С. Альошкіна ; Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НАУКМА]. – Вид. 2-ге. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 432 с. Отже, понад два десятки відомих єврейських і християнських філософів, мислителів, літераторів, переважно тих, хто зазнав людиноненависницької дійсності фашистських концтаборів і гетто, свідчать про Голокост – зловісну спробу остаточного знищення європейського єврейства гітлерівськими нацистами у період. 

Україна – Європа : [у 5.] т.: хронологія розвитку з стародавніх часів і до початку нашої ери, з початку нашої ери по 1000 р. [Т. 1, 2 : пер. з рос.] / авт., керівники проекту А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; уклад. О. О. Григор'єва… та ін. – Київ : КРІОН, 2008. – 576 с. : іл. – (Україна. Історія великого народу). 

Це науково-популярне видання, що висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України і Європи з стародавніх часів по 1000 р. Цікаві факти, барвисті ілюстрації допоможуть дізнатися про історію України в контексті історії європейських країн. 

Україна - Європа : [у 5 т.] : хронологія розвитку 1000 -
1500. [Т. 3 : пер. з рос.] / [авт., керівники проекту А. В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; уклад. О. О. Григор'єва... та ін.]. - Київ : КВІЦ, 2008. - 576 с. : іл. - (Україна. Історія великого
народу). 

Це науково-популярне видання, що висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України і Європи з ХІ по ХV ст. Багатство фактів, чудові ілюстрації
допоможуть Вам краще пізнати історію України в контексті розвитку європейських країн. 

Україна – Європа : [у 5 т.] : хронологія розвитку 1500 – 1800. [Т. 4 : пер. з рос.] / [ керівники проекту А.В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; уклад. В. О. Зубанов… та ін.]. – Київ : КРІОН, 2009. – 612 с. : іл. – (Україна. Історія великого народу). 

Це науково-популярне видання, що висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України і Європи з 1500 до 18   рр. Історичні події, викладені в книзі, співвіднесені з європейськими державами у сучасних кордонах. 

Україна і Світ : стародавні цивілізації (з давніх часів до 500 р. до н. е.) Т. 1 / керівники проекту А.В. Толстоухов, В. О. Зубанов ; упоряд. М.Г. Белік... та ін. - К. : КРІОН, 2009. - 216 с. : іл. - (Україна. Історія великого народу). 

«Україна і світ» - це багатотомне науково-популярне видання. Мета даної книги – показати історію народів, які
населяли територію України в стародавні часи, на фоні історії світової цивілізації, коли з`явилися перші люди до 500 рр. до н.е. 

Україна і Світ : класична давнина (500 р. до н. е. – початок н. е.). Т. 2 / керівники проекту А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов ; упоряд. М.Г. Белік… та ін. – Київ : ТОВ «КРІОН», 2009. – 216 с. : іл. – (Україна. Історія великого народу). 

Це багатотомне науково-популярне видання, мета якого – розповісти про переплетіння історії та культури народів
світу, про розквіт і згасання давніх цивілізацій, найбільш видатні події і постаті, які впливали на хід історії. 

Україна : хронологія розвитку з давніх часів до пізньої античності. Т. 1 / авт., керівники проекту А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов ; уклад. О.О. Григор'єва… та ін. – К. : КВІЦ, 2008. – 704 с. : іл., карт. – (Україна. Історія великого народу). 

Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній
послідовності історичний розвиток  України з давніх часів до пізньої античності. Багато фактів, чудові ілюстрації допоможуть Вам краще пізнати історію України. 

Україна : хронологія розвитку : давні слов'яни, Київська Русь. Т. 2 / авт., керівники проекту А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов ; уклад. О.О. Григор'єва… та ін. – К. : КРІОН, 2009. – 688 с. : іл., карт. – (Україна. Історія великого народу). 

Видання, в якому висвітлюється історичний розвиток українських земель від доби раннього середньовіччя до монгольської навали середини ХІІІ ст. 

Україна : хронологія розвитку від Батиєвої навали до Люблінської унії. [Т. 3] / [авт., керівники проекту А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов ; уклад. О.О. Григор'єва… та ін.]. – К. : КРІОН, 2009. – 696 с. : іл., карт. – (Україна. Історія великого народу). 

Науково-популярне видання розміщує багато історичних портретів відомих державних і церковних діячів, філософів і богословів, поетів і живописців; велике різноманіття
ілюстрацій світських та духовних  пам'ятників архітектури і скульптури, літературних творів, картин, зображень військових походів та битв, що приверне увагу читачів. 

Україна : хронологія розвитку : на порозі Нового часу : від Люблінської унії до кінця XVIII століття. Т. 4 / авт., керівники проекту А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов ; уклад. О.О. Григор'єва… та ін. – Київ : КРІОН, 2009. – 864 с. : іл., карт. – (Україна. Історія великого народу).

Науково-популярне видання, яке в хронологічної послідовності висвітлює історичний розвиток України від часів укладення  Люблінської унії 1569 р. і входження переважної частини  українських земель до складу Речі Посполітої – до кінця XVIII ст.

Гмыря, Б. Р. Дневники. Щоденники. 1936-1969 /
Б. Р. Гмыря. - Харьков : Фолио, 2010. - 880 с. : ил. - [Включ. покажч. імен.]. 

Борис Романович Гмиря (1903-1969) – видатний український співак, вокальне мистецтво якого відомо не
тільки в Україні, а й далеко за її межами. Протягом 33 років (майже щодня) він вів записи в щоденниках, в яких глибоко розкривається облік співака, з його сумнівами, переживаннями, творчими пошуками, роздумами.                                            
Повне уявлення про творчість і надзвичайно трагічну долю Бориса Романовича, а також про епоху, в якій жив видатний український співак (бас), зацікавлений читач отримає від ознайомлення з першим виданням його щоденників.

"Серце Кобзаря" [Електронний ресурс] : Музичні твори на вірші  Т.Г. Шевченка. - Київ : [Б. в.], [2009]. - 1 комп.
диск.
 
Музичні твори на слова Т.Г.Шевченка, кращі з яких подані на цьому диску, є особливою сторінкою творчості ансамблю солістів „Благовість”, чи не єдиного в Україні колективу, який постійно і наполегливо пропагує через музику високу українську поезію. 

 

 

 
 
Знайшли помилку у тексті?
Будь ласка, виділіть її  та натисніть Ctrl + Enter