Нові надходження Список нових надходжень за 1-e півріччя 2012 року

Список нових надходжень за 1-e півріччя 2012 року

Сільське й лісове господарство. Сільськогосподарські і лісогосподарські науки

Комнатное цветоводство / авт.-сост. Д. В. Таболкин, Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев ; худож.-оформ. О. Н. Артеменко. - Харьков : Фолио, 2010. - 319 с. : ил. - Включ. алф. покажч.

Комната, украшенная цветами, вызывает чувство особого уюта и покоя. В этой книге собраны описания более 500 видов комнатных растений, в том числе пока редко выращиваемых в наших домах. Даже не зная точного названия растения, по его описанию вы сможете правильно определить, что выращиваете, и овладеете искусством домашнего озеленения. Для любителей-садоводов.

Історія. Історичні науки

Журавльов, Д. В. Мазепа : людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов ; худож.-оформ. Б. П. Бублик, В. А. Мурликін. - Харків : Фоліо, 2010. - 382 с. - (Історичне досьє). - Включ. бібліогр.

Ця людина — одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки. Приятель Петра І — і борець за інтереси Української козацької держави; будівничий величних соборів — і «Юда», відлучений від церкви; майстер складних дипломатичних ігор — і людина, що поставила на карту все і програла найголовнішу гру свого життя; улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант серед українських гетьманів... Читач цієї книги зможе створити свій власний варіант образу Мазепи — одного з найколоритніших, найцікавіших українців. Для викладачів, студентів історичних факультетів педагогічних навчальних закладів та широкого кола читачів, які цікавляться історією.

Економіка. Економічні науки

Архипов, В. В. Экспертная оценка товаров (движимого имущества) : учебное пособие / В. В. Архипов, О. А. Желавская. - Киев : Центр учебной литературы, 2011. - 278 с. - Включ. бібліогр.

Підручник складено за логікою і змістом нормативної програми дисципліни "Політична економія". У ньому на основі величезного доробку найбільш відомих економістів-теоретиків в історичному аспекті розкрито процес виникнення, становлення і розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, що дозволяє скласти стійке уявлення про суть і особливості сучасних економічних процесів. Особливу увагу приділено теоретичному осмисленню місця і ролі нашої економіки в надзвичайно динамічних і складних загальносвітових процесах. Підручник призначено для студентів економічних спеціальностей. Він може бути використаний також тими, хто цікавиться загальноекономічними тенденціями і законами розвитку сучасної ринкової економіки.

Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент : навчальний посібник для ВНЗ / О. В. Бондар. - 2-ге вид., перероб., доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 388 с. - Включ. бібліогр.

В настоящей работе изложены основные положения потребительских свойств и потребительской ценности товаров, их классификация и ассортимент, ценообразование, оценка рыночной стоимости товаров, товарных запасов и сырья. Большое внимание уделяется определению таможенной стоимости товаров, определению цены для налогообложения, приведено достаточное количество конкретных примеров оценки и расчетов. Книга предназначена для широкого круга специалистов — оценщиков, судебных экспертов, сотрудников таможенных органов, экспертов торгово-промышленных палат, юристов, коммерсантов, работников банков, страховых компаний, преподавателей вузов и студентов.

Оснач, О. Ф. Промисловий маркетинг : підручник для ВНЗ / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 363 с. - Включ. бібліогр.

У посібнику подано навчально-методичний матеріал, включений до програми навчальної дисципліни «Ситуаційний менеджмент». Навчальний посібник розроблено з метою надання методичної допомоги при самостійному вивченні дисципліни, запропоновано методичні рекомендації до вивчення кожної теми, конкретні завдання та ситуації, тестові завдання для перевірки рівня знань студентів, термінологічні словники по кожній темі, рекомендації по виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та систему оцінювання знань студентів за умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом «Менеджмент».

Транснаціональні корпорації : особливості інвестиційної діяльності : навчальний посібник для ВНЗ / за ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. - 2-ге вид., перероб., доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 512 с. - Включ. бібліогр.

Навчальний посібник містить висвітлення комплексу питань щодо розвитку теорії транснаціональних корпорацій, особливостей їх міжнародної господарської діяльності та основ міжнародно-правового регулювання наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Значна увага приділена розгляду сучасної динаміки, регіональної та галузевої структури інвестиційно-виробничої діяльності ТНК, аналізу впливу іноземних філій ТНК на міжнародну конкурентоспроможність національних економік. Для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, практиків у галузі міжнародної економічної діяльності.

Україна і світ : країни / території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти : навчальний посібник для ВНЗ / Міністерство освіти і науки України. Національна академія управління ; за ред. В.Є. Сахарова. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 415 с. – Включ. бібліогр.

У підручнику розглядаються сутність, завдання, концепції та особливості промислового маркетингу. Особлива увага відводиться дослідженню ринку промислових товарів, показується їх класифікація, наводяться основні відмінності між ринками товарів промислового та споживчого призначення. Визначається вплив факторів кон’юнктури ринку на здійснення маркетингової діяльності підприємств. Пропонуються підходи до формування товарної політики підприємств, вибору відповідних методів щодо визначення оптимальних каналів розподілу. Теоретичні положення доповнені статистичними даними, графіками, рисунками, що сприяє більш ефективному розумінню основних положень промислового маркетингу. Підручник підготовлено для студентів, викладачів, науковців та фахівців які займаються маркетинговою діяльністю на промислових ринках.

Щетинін, А. І. Політична економія : підручник для ВНЗ / А. І. Щетинін. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 478 с. - Включ. бібліогр.

У посібнику системно подано основну інформацію про 231 країну світу, представлені сучасні тлумачення основних понять, термінів і категорій, а також глосарій міжнародних акронімів та абревіатур. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, наукових аспірантів, а також усіх тих, хто цікавиться актуальними питаннями розвитку сьогоденного глобалізованого світу.

Художня література (твори)

Варгас Льоса, М. Витівки кепського дівчиська : роман / Варгас Льоса, М. ; пер. В. С. Бойка ; худож.-оформ. О. Г. Жуков. - Харків : Фоліо, 2010. - 475 с. - Лауреат Нобелівської премії з літератури 2010.

«Витівки кепського дівчиська» — це зворушлива історія кохання перуанця Рікардо до дівчини Лілі. Вони познайомилися в Лімі, де Лілі видавала себе за чилійку. Коли обман викривається, дівчина щезає. Так вона робитиме все своє життя — з’являтися і щезати, міняти імена, національність, документи, чоловіків... А Рікардо її кохатиме всі ці роки і шукатиме — аж доки вона не з’явиться востаннє… Для широкого кола читачів.

Дяченко, М. Ю. Печера : роман / М. Ю. Дяченко, С. С. Дяченко ; пер. з рос. Олекси Негребецького. - Харків : Фоліо, 2010. - 316 с. - (ЄВРОКОН-2005).

Дія роману Марини та Сергія Дяченків «Печера» відбувається в місті, в якому нема злочинів і замків на дверях. Удень вони живуть у реальності, яка регулюється звичайними нормами і правилами. А вночі до їх «послуг» Печера – світ поза свідомості, який наповнений дивними і жорстокими створіннями. Прокидаючись зранку, мешканці міста розуміють, що у світі Печери вони реалізують усі свої потаємні бажання, які заборонені у світі реальному. Але де проходить межа між світами? І чи є вона взагалі?.. Як завжди, Дяченки, майстерно підкоряючи захоплюючим сюжетом, ставлять перед читачами філософські питання, відповідь на які кожен повинен знайти сам… Для широкого кола читачів.

Зима, В. О. Ukrainian dream "Последний заговор" : роман / В. О. Зима ; худож.-оформ. О.Г. Жуков. - Харків : Фоліо, 2010. - 443 с. - (Графіті).

Радіоведучий Марк Лютий, головний герой роману Василя Зими «Ukrainian dream. Последний заговор» працює в своє задоволення і готується до весілля з донькою олігарха. Та раптом до нього потрапляє вбивчий компромат на відомих політиків і він має обирати: піти на компроміс з власним сумлінням чи узятися за справу, ризикуючи втратити все, навіть власне життя. Долі героїв переплітаються, події, наче в калейдоскопі, змінюють одна одну. Хто переможе, а хто загине — відповіді у романі. Для широкого кола читачів.

Ларссон, С. Чоловіки, що ненавидять жінок : скандинавський гостросюжетний роман : Міленіум / С. Ларссон ; пер. зі швед. В.М. Верховня ; худож.-оформ. О.Г. Жуков. - Харків ; Фоліо, 2010. - 702 с. - (Карта світу).

Бестселер № 1 у світових рейтингах! Стіґ Ларссон (1954—2004) — талановитий шведський письменник і журналіст, твори якого набули популярності вже після передчасної смерті автора. Він — автор відомої трилогії «Міленіум» про детектива-журналіста Мікаеля Блумквіста та дівчину - хакера Лісбет Саландер. У видавництві «Фоліо» у вересні 2010 році вийшов друком перший роман трилогії «Чоловіки, що ненавидять жінок». Багато років зникнення родички не дає спокою магнату. Він доручає її розшук журналісту Мікаелю Блумквісту. Той розуміє, що в ідилічному містечку криється пекло. Йому на допомогу приходить Лісбет — геніальна дівчина - хакер, чиє минуле сповнене жахливих таємниць.

Ларссон, С. Дівчина, що гралася з вогнем : скандинавський гостросюжетний роман : Міленіум / С. Ларссон ; пер. зі швед. В. М. Верховня ; худож.-оформ.О. Г. Жуков. - Харків ; Фоліо, 2011. - 829 с. - (Карта світу).

Роман «Дівчина, що гралася з вогнем» — друга частина трилогії. Пізно ввечері у своїй квартирі вбито журналіста та його подругу, які вивчали канали постачання до Швеції секс-рабинь з Прибалтики та Східної Європи. Усі підозри падають на найдивнішу дівчину у світі з темним минулим — Лісбет Саландер. Мікаель Блумквіст починає власне розслідування загибелі своїх колег і друзів, щоб знайти справжнього вбивцю і довести невинуватість Лісбет, яка колись врятувала йому життя. По всій Швеції розпочато полювання на «вбивцю-психопатку», проте Лісбет Саландер не боїться кинути виклик усім — і мафії, і громадськості, і навіть самій смерті. Для широкого кола читачів.

Мандзоні, А. Заручені : роман / А. Мандзоні ; пер. з італ. П. Соколовського ; передмова О. Пахльовської. - Харків : Фоліо, 2009. - 657 с. - (Бібліотека італійської літератури).

Дія роману відбувається в Італії в XVII столітті, в Міланському герцогстві. Це був тяжкий для Італії період іспанського панування. На тлі драми країни, яка захоплена іноземцями, розгортається історія двох молодих закоханих з ломбард¬ського містечка - Ренцо і Лючії, яким заради свого кохання до¬водиться здолати чимало перешкод. Для широкого кола читачів.

Памук, О. Музей невинності : роман / О. Памук ; [пер. з тур. О. Б. Кульчинського, Г. В. Рог]. - Харків : Фоліо, 2009. - 671 с. - Список персонажів.

У головного героя Кемаля, здається, є все: впливова родина, успішна кар’єра, вродлива наречена. Та випадок зводить його із далекою бідною родичкою Фосюн. Те, що починалося з пристрасті, переростає у справжню манію і руйнує життя Кемаля. Втративши можливість одружитися з коханою, він збирає речі, які нагадують про неї. Щоби створити «Музей невинності», присвячений Фосюн, і назавжди залишитися там… Для широкого кола читачів.

Савіано, Р. Гоморра / Р. Савіано ; пер. з англ. В.К. Горбатька. - Харків : Фоліо, 2010. - 447 с. - (Карта світу).

Тиражі, що вимірюються мільйонами примірників, переклади більш ніж 40 мовами, десятки літературних премій, екранізація, яка здобула Гран-прі Каннського кінофестивалю... Але за цю популярність Роберто Савіано (нар. 1979), автор «Ґоморри», змушений розплачуватися смертним вироком, що йому винесла неаполітанська мафія — сумнозвісна Каморра. З 2006 року, коли «Ґоморра» вперше побачила світ, Савіано покинув батьківщину та живе під цілодобовою охороною. Саме тому «Ґоморра» — це не просто бестселер, це символ мужності письменника, який не побоявся кинути виклик беззаконню, корупції, брудним грошам та зброї… Для широкого кола читачів.

Селин, Л.-Ф. Путешествие на край ночи : роман / Селин, Л.-Ф. ; пер. с фр. и коммент. Н. В. Луцюка. - Харьков : Фолио, 2010. - 412 с. : портр. - (Вершины. Коллекция).

Один из самых сильных и самых характерных романов первой половины ХХ века в Западной Европе, обладающих зарядом огромной эмоциональной силы. Это бурлескная и горькая исповедь прошедшего сквозь тяготы и невзгоды первой мировой войны и разуверившегося в жизни интеллигента. Что же касается художественных открытий в жанре романа, книга Селина не уступит здесь в значимости книгам Пруста и Джойса. Для широкого круга читателей.

Селин, Л.-Ф. Смерть в кредит : роман / Селин, Л.-Ф. ; пер. с фр. и коммент. М. Климовой. - Харьков : Фолио, 2010. - 543 с. : портр. - (Вершины. Коллекция).

Скандальный и шокирующий роман Луи-Фердинанда Селина — одно из классических произведений французской литературы XX века. Написанный в 1936 году, он широко представил колоритную картину жизни и нравов парижского дна. Посвященный юности писателя, роман «Смерть в кредит» оказал огромное влияние на молодежные движения второй половины XX века. Для широкого круга читателей.

Цаплиенко, А. Ю. Экватор : роман : Черный цвет. Белый цвет / А. Ю. Цаплиенко ; худож. - оформ. Е. В. Вдовиченко. - Харьков : Фолио, 2010. - 538 с. - (Литература).

Герой романа "Экватор. Черный цвет. Белый цвет" - человек с обычным именем Андрей и забавной фамилией Шут - занимается делом вовсе нешуточным - он торгует оружием. Свои сделки он совершает на уровне правительств разных стран, и похоже, что деньги для него вторичны - ему нравится сам процесс разработка самых сложных схем, реализация совершенно невероятных планов. И вдруг его "карьерная лестница" начинает шататься, а любовь к чернокожей красавице по имени Мики только усложняет и без того запутанную ситуацию. Андрей понимает, что началась чужая игра и все идет к тому, что его собираются "уволить". Для широкого круга читателей.

Філософія (Онтологія. Метафізика. Гносеологія. Філософія науки)

Бралатан, В. П. Професійна етика : навчальний посібник для ВНЗ / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 251 с. - Включ. бібліогр.

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної етики практикуючих бухгалтерів, аудиторів та державних службовців контролюючих органів України. Окрема увага приділена питанням виникнення загроз порушення фундаментальних принципів та етичних норм, а також визначено застережні заходи для їх зменшення або усунення. Навчальний матеріал доповнюється рисунками, контрольними запитаннями, тестами для перевірки знань, ситуаційними завданнями, діловими іграми, кросвордами та ребусами. Посібник розрахований на керівників підприємств, організацій, установ різних форм власності, бухгалтерів, аудиторів, працівників контрольно-ревізійних та податкових служб, студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

 
Знайшли помилку у тексті?
Будь ласка, виділіть її  та натисніть Ctrl + Enter