Нові надходження Список нових надходжень за 2-e півріччя 2012 року (ч.2)

Список нових надходжень за 2-e півріччя 2012 року (ч.2)

Техніка. Технічні науки.
Електронні видання : довідник / уклад. Т.Ю. Киричок. - Київ : НТУУ "КПІ", 2011. - 399 с. : іл. - Включ. бібліогр
 

В довіднику систематизовано відомості щодо електронних видань. Висвітлено історію та сучасний стан електронних видань, подано їх визначення та класифікацію, а також формати представлення даних (у вигляді таблиці). Описано створення мережевих видань засобами мови розмітки гіпертексту HTML та каскадних листів стилів (СSS). У зручній табличній формі подано теги та атрибути HTML, коди і мнемонічні імена спеціальних символів, мнемонічні імена кольорів, що підтримуються браузерами, групи відтінків Web-кольорів , а також властивості CSS. В окремому розділі, присвяченому немережевим електронним виданням, розглянуто всі види носіїв, технологічні засади та обладнання для тиражування дисків реплікацією та дуплікацією. Детально розглянуто способи нанесення зображення на поверхню диска – трафаретний , офсетний та цифровий друк а також нанесення зображення за умов невеликих накладів – струминний друк, друк наклейок на диски , технології Light Scribe та Label Flash. Описано види пакування для оптичних дисків та їх конструкції.

Історія. Історичні науки.
Гомбріх, Е.-Г. Коротка історія світу для юних читачів / Гомбріх, Е.-Г. ; пер. з нім. Софія Матіяш. - Львів : Кальварія, 2011. - 320 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 

Ернст-Ганс Гомбріх зумів зробити те, що сьогодні видається неймовірним: на 300 сторінках подати історію людства точно і переконливо. З цілковитою довірою до юних читачів і до тих, що залишилися юними, він так доступно і яскраво описує історичні процеси й перехід від однієї доби до іншої, так характеризує особистості й конфлікти, що його опис дозволяє читачеві одним поглядом охопити складні взаємозв’язки між подіями.

Луняк, Є. Минувшина України в романтичних історіях / Є. Луняк. - Київ : Книга, 2011. - 708 с. - Включ. бібліогр. - До двадцятої річниці Незалежності України.
 

Книга, яка виносить на суд читача, не претендує на повну історичну відповідальність. Головну увагу автора цього дослідження привернули взаємини між чоловіком і жінкою протягом століть: різні долі, несхожі люди, щасливі злети й гіркі падіння. Обираючи героїв для твору, автор свідомо зупинявся на життєписах загальновідомих людей, імена яких тісно пов’язані з минувшиною України.

Україна : хронологія розвитку : імперська доба, 1800-1917 рр / авт., керівники проекту А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов ; авт. О.М. Донік. - Київ : КРІОН, 2011. - 560 с. : іл., порт. - (Україна. Історія великого народу). - Включ. бібліогр.
 

Науково-популярне видання , яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з 1800 р. до початку Лютневої революції 1917 р. , у період, коли українські землі перебували в складі двох імперій – Романових і Габсбургів.

Суспільні науки в цілому.

Національна економіка : навчальний посібник для ВНЗ /В. І. Мельникова та ін. - 2-ге вид., перероб., доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 248 с. - Включ. бібліогр. - Включ. предм. покажч.

 
В посібнику розглянуто поняття і ознаки національної економіки. Проаналізовано особливості розвитку національної економіки України, теорію суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як основу підвищення якості життя громадян. Наведено стислий опис різних теорій розвитку національної економіки.
Савченко, В. Ф. Регіональна економіка : навчальний посібник / В. Ф. Савченко. - Київ : Кондор, 2012. - 340 с. - Включ. бібліогр. - Включ. покажч.
 

Навчальний посібник ґрунтовно досліджує та пропонує до вивчення питання, які характеризують регіональну економіку України. Особлива увага звертається на теоретичні складові економіки регіонів, розміщення продуктивних сил, регіональну економічну політику держави, промисловий розвиток.

Волкова, І. А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник для ВНЗ / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 300 с. - Включ. бібліогр.
 

В посібнику систематизовано розкрито предмет навчальної дисципліни, діяльність підрозділів і працівників, зайнятих обліковими процесами на підприємстві. Враховано вимоги, щодо реформування бухгалтерського обліку відповідно до засад міжнародної облікової практики, організації інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку.

Панкратов, Ф. Г. Комерційна справа : навчальний посібник для вузів ; пер. з рос. / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серьогіна. - Вид. 2-ге, випр. - Рівне : Вертекс, 2012. - 351 с.
 

У навчальному посібнику з урахуванням сучасних вимог розглядається організація комерційної діяльності в сфері товарного обігу. Всебічно і послідовно викладений широкий комплекс актуальних питань комерційної діяльності : суть і зміст комерційної роботи, її розвиток, психологія та етика комерсанта, комерційна інформація та її захист.

Круль, Г.Я. Основи готельної справи : навчальний посібник для ВНЗ / Г. Я. Круль. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 368 с. : портр. - Включ. бібліогр. - Включ. предм. покажч.
 

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях.

Мокій, А. І. Міжнародні організації : навчальний посібник для ВНЗ / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 280 с. - Включ. бібліогр.
 

У навчально-методичному посібнику відображені зміст, структура, завдання та основні розділи дисципліни. Висвітлюються напрями і форми впливу міжнародних організацій на взаємозв’язки між державами, розглядаються структура, цілі та економічні функції міжнародних організацій.

Культура. Наука. Освіта.
Сорочинська, В. Є. Організація роботи соціального педагога : навчальний посібник для ВНЗ / В. Є. Сорочинська. - Київ : Кондор, 2011. - 209 с. - Включ. бібліогр.
 

У виданні розглянуто основні напрями роботи соціального педагога. Соціально – педагогічна робота в закладах інтернатного типу, робота соціального педагога з сім`єю, організація виховної взаємодії соціального педагога з важковиховуваними підлітками.

Художня література.
Антологія зарубіжної поезії XX сторіччя : переклади / уклад., авт. вступ. ст. Д.С. Наливайко. - Харків : Ранок, 2011. - 400 с.
 

Антологія знайомить читачів із визначними поетичними творами зазначеного періоду. До книги включені шедеври поетичної творчості Поля Валері, Поля Елюара, Гійома Аполлінера, Райнера Марія Рільке, Пауля Целана, Готфріда Бенна, Томаса Стернза Еліота, Роберта Фроста, Федеріко Гарсіа Лорки, Олександра Блока, Миколи Гумильова, Юліана Тувіма, Вітезслава Незвала та ін.. Книга складається з розділів, що висвітлюють розвиток французької, англійської, німецької, австрійської, американської, іспанської, італійської, російської, латиноамериканської, чеської , польської поезії.

Бойко, В. Г. Кому грати Червону Шапочку? : комедії, сценки, п'єси-казки : для середнього та старшого шкільного віку / В. Г. Бойко ; худож. І.К. Заруба ; передм. І.Т. Бойко. - Київ : Веселка, 2011. - 360 с. : іл., портр.
 

Якщо вам цікаво, як гостре слово й почуття гумору виручає у складних, та й навіть небезпечних, ситуаціях і допомагає у вірному коханні, дружбі, - ці п’єси для вас! До цієї збірки ввійшло дванадцять творів. Перший розділ об’єднав сценки й комедії про школярів , а другий – п’єси – казки, прозові й віршовані комедії, що прославляють вічні цінності: відданість, хоробрість, кмітливість, розповідають про те , як багато важать у житті рідна мова, рідна пісня, рідний край.

Горак, Р. Д. Твого ім'я не вимовлю ніколи : повість-есе про Івана Франка / Р. Д. Горак. - Київ : Академія, 2008. - 224 с. : портр.
 

Хто та незнайомка, яку покохав ліричний герой і взаємності якої не знайшов ? Ім`я її так і не було відкрито – Франко вмів зберігати таємниці. Після його смерті одні претендентки на титул героїні збірки зголошувалися з власної волі, інших називали дослідники. Але Роман Горак переконує у повісті-есе, що все – таки то була Вона.

Дашвар, Л. Мати все : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2010. - 334 с.
 

«Це історія одного нещастя, яке ніколи не могло б стати щастям. Переважно дія відбувається в чотирьох стінах в Києві, на Подолі, але жахів, прикрощів, радощів там не менше, ніж у попередніх книгах.»

Драч, І. Ф. Вибрані твори : у 2 т. Т. 1. Вірші, поеми / І. Ф. Драч ; вступ. ст. А.О. Ткаченка. - Київ : Українська енциклопедія, 2011. - 608 с. : іл., портр. - (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства).
 

У першому томі вміщено вірші та поеми, написані митцем від початку 60-х років 20 століття – періоду його бурхливого входження в літературу – наших днів. Читач може простежити етапи художньої еволюції поета, особливості його стилю в часовій динаміці та цей різногранний талант.

Дудар, Є. М. Вибрані твори : гумор, сатира / Є. М. Дудар ; вступ. ст. В.Ф. Баранова. - Київ : Українська енциклопедія, 2011. - 608 с. : іл., портр. - (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства)
 

Для творів Є. Дударя характерна соціальна гострота, лаконізм, оригінальна метафоричність і влучність художньо – сатиричного узагальнення. Чимало з них пройнято критичним пафосом стосовно негативних явищ, тенденцій у суспільному житті. До книги включено гуморески, фейлетони, усмішки, памфлети, сатиричні повісті, написані в різний період творчої діяльності митця.

Кобилянська, О. Ю. Огрівай, сонце...= Warme, Sonne... : збірка малої прози / О. Ю. Кобилянська ; упоряд., вступ. ст., прим. Я. Мельничук. - Чернівці : Букрек, 2011. - 399 с. : фотоіл., портр.
 

До збірки «Огрівай сонце…) видатної української письменниці Ольги Кобилянської (1863-1942) увійшли як і відомі («Юда», «Лист засудженого жовніра до своєї жінки»), так і малознані, ф той зовсім невідомі сучасному читачеві твори малої прози 1915- 1930 –х рр. («Лісова мати», «Щира любов», «Московський гвер», «Путіфара» та ін.)

Коротич, В. О. Цілком особисто : приватні листи до Дмитра Кременя / В. О. Коротич. - Харків : Фоліо, 2011. - 413 с. : портр.
 

Добірка вибраних листів Віталія Коротича до відомого публіциста, перекладача, українського поета Дмитра Кременя. Ця книга – запрошення до спільних роздумів про шляхи подальшого розвитку нашого життя, і не тільки літературного, про історію та сучасність, національну та світову культуру, нинішній політикум, і все це – осмислення сьогодення в Україні й у всьому світі.

Листок з вирію. Кн. 3. Журавлики : поезія української діаспори для дітей / упоряд. Г. Кирпа, Д. Чередниченко. - Київ : Етнос, 2011. - 608 с. - (Українська діаспора)
 

Книга репрезентує поетичні твори для дітей, написані далеко за межами Батьківщини, але зігріті любов’ю, вірою й надію. Кожне ім’я з цього нового видання антології стане для юних читачів приємним і незабутнім відкриттям.

Процюк, С. В. Маски опадають повільно : роман про Володимира Винниченка / С. В. Процюк. - Київ : Академія, 2011. - 302 с. : портр. - (Автографи часу)
 

Його життя – пристрасні , мученицькі й болючі пошуки власної сутності у творчості, громадській діяльності, любовних історіях. Контроверсійне мислення і безмежна творча сміливість, місіонерство і протест зробили його найчитабельнішим письменником свого часу. Були в тому часі й ті хто вважав його «жахливою дитиною» національної літератури.

Процюк, С. В. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника / С. В. Процюк. - Київ : Академія, 2010. - 183 с. : іл., портр. - (Автографи часу)
 

Цей психобіографічний роман є історією загадкового внутрішнього світу і харизми Василя Стефаника. Його манила й переслідувала троянда – символ життя і смерті. Ритуалом власної творчості він прагнув подолати трагізм і суперечності буття. У його житті і творчості чорне та біле, нехтуючи безпекою, часто опинялись поруч.

Українка, Л. Руфін і Прісцілла : драма у п'яти діях / Українка, Леся ; упоряд., післям., прим. В. Панченка. - Київ : Либідь, 2011. - 200 с. : іл., портр. - Включ. бібліогр.
 

Поневолення залишається поневоленням – хоч би якими шляхетними гаслами воно прикривалося. Ця думка, проголошувана у драмі на тлі давньоримських декорацій, прямо стосується пророчо передбаченої поетесою тоталітарної перспективи ХХ століття.

Радзинский, Э. С. Загадки истории / Э. С. Радзинский. - Москва ; Киев : АСТ : Астрель : ЦНМЛ, 2011. - 318 с. - (Коллекция мировых бестселлеров)
 

«Пророки и безумцы, властители дум, земные боги.. тайны Славы, загадки решений, менявшие судьбы мира, губительные молнии Истории и, наконец, чертеж Господа в судьбах людей… Обо всем этом – в книге».

Верлен, П. Романси без слів : антологія українських перекладів поезій : пер. з фр. / П. Верлен ; упоряд. О. Крушинська ; вступ. ст. О. Чередниченко. - Київ : Либідь, 2011. - 408 с. : іл., портр.
 

У книжці зібрано найповніший на сьогодні корпус перекладів поезій Поля Верлена – одного з найвідоміших французьких символістів – від 90-х років ХІХ ст.. до нинішнього часу.

Лагерквіст, П. Варавва : романи / П. Лагерквіст ; пер. з швед. О. Сенюк. - Харків : Фоліо, 2011. - 506 с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів). - Лауреат Нобелівської премії з літератури 1951 року.

 
До видання увійшли кращі твори П. Лагерквіста – «Карлик», в якому виявляється і досліджується сама природа жахливих властивостей, що ховаються в людині, а також «Варавва», «Сивіла» й «Маріамна», що оспівують любов і присвячені вічній темі пошуків правди й справедливості.
Мэй, А. Жена Пилата, или Тайна прокуратора : роман / А. Мэй ; пер. с англ.И.В. Александрова. - Москва ; Киев : АСТ : Астрель : ЦНМЛ, 2011. - 318 с. - (Коллекция мировых бестселлеров)
 

Клавдия Прокула. Супруга прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Женщина подлинная история жизни которой обросла множеством легенд, переживших века. Ясновидящая чьи предсказания неизменно сбывались… Свидетельница, рассказавшая о драматических событиях, которые стали основой Нового Завета…

Хильдербранд, Э. Босиком : роман / Э. Хильдербранд ; пер. с англ. В. Тома. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2008. - 476 с.

 
Три очаровательные женщины на живописном острове пытаются укрыться от обрушившихся несчастий и проблем. Их загадочное появление и необычное поведение заинтриговало Джоша , студента, мечтающего стать писателем . Чтобы разгадать секрет незнакомок, он… становится приходящей няней.
Мистецтво
Белічко, Ю. В. Палітра століть : вибрані твори живопису з музеїв України : альбом / Ю. В. Белічко, А. Ізотов. - Одеса : Маяк, 2010. - 199 с. : іл.
 

Альбом, що пропонує увазі шановного читача, побудований на матеріалі зібрань музеїв України.
Проте він покликаний вичерпно ознайомити з музейними колекціями, а тим більше показати детальну історичну панораму українського живопис, хоч і має широкі хронологічні межі.

Котляр, В. П. Основи образотворчого мистецтва і методика художнього виховання дітей : навчальний посібник для ВНЗ / В. П. Котляр. - Київ : Кондор, 2011. - 199 с. : іл., портр. - Включ. бібліогр.
 

Навчальний посібник містить загальні відомості про види, форми і жанр образотворчого мистецтва. Розглядаються психологічні та педагогічні аспекти художнього виховання дітей в умовах початкового оволодіння ними образотворчого мистецтва.

Філософські науки.
Щерба, С. П. Філософія : підручник для ВНЗ / С. П. Щерба, О. А. Заглада. - 5-те вид. - Київ : Кондор, 2011. - 448 с. - Включ. бібліогр.
 

У підручнику лаконічно й переконливо розкриті основні школи і тенденції світової філософської думки, корінні філософські проблеми сучасності актуальні питання свідомості, діалектики, теорії пізнання та соціальної філософії.

Павелків, Р. В. Загальна психологія : підручник для ВНЗ / Р. В. Павелків. - Вид. 3-тє, доп. - Київ : Кондор, 2012. - 571 с. : портр. - включ. бібліогр.
 

Підручник є комплексним виданням для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал з основних тем курсу «Загальна психологія» , поданий у формі курсу лекцій, планів практичних занять і задач, які навчають студентів застосувати теоретичні знання у практичній діяльності. Підручник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також усіх , хто цікавиться психологією.

 
Знайшли помилку у тексті?
Будь ласка, виділіть її  та натисніть Ctrl + Enter