Нові надходження Список нових надходжень за 2-e півріччя 2012 року (ч.3)

Список нових надходжень за 2-e півріччя 2012 року (ч.3)

Техніка. Технічні науки.
Безпека життєдіяльності : навчальний посібник для ВНЗ / П. С. Атаманчук [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 275 с. : іл. - Включ. бібліогр.
 
До посібника увійшли традиційні питання, які розглядаються в курсі безпеки життєдіяльності з позицій орієнтованого навчання. Підготовка студентів у рамках курсу безпеки життєдіяльності містить теоретичні питання, спрямовані на формування належних предметних знань, вироблення ідеології поведінки та готує майбутніх спеціалістів безпечного виконання технологічних процесів різних рівнів складності.
 
Країнознавство : теорія та практика : підручник / М. П. Мальська [и др.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 528 с. - Включ. бібліогр.
 
У підручнику розкриваються теоретичні засади країнознавства. Розглядається об’єкт, предмет вивчення країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Приділяється увага комплексному аналізу країн, систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію.Країнознавство : підручник / В. П. Крижанівський ; за ред. М.С. Дорошка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Знання, 2012. - 439 с. : карт. - (Вища освіта XXI століття). - Включ. бібліогр.
 
Це перший в Україні підручник написаний на сучасній методологічній основі і з урахуванням сучасних реалій добре знаними в Україні та за її межами фахівцями у галузі країнознавство, які мають не тільки високий науковий статус, але й багаторічний досвід підготовки дипломатів і працівників дипломатичних служб.

 

Імуногенетика : підручник / Ж. М. Мінченко [и др.]. - Київ : Знання, 2010. - 375 с. - (Вища осіта ХХІ століття).
 
Це перший в Україні підручник з імуногенетики, що відповідає навчальній программі «Імуногенетика» для студентів біологічних факультетів. Підручник охоплює матеріал із класичної та сучасної імуногенетики, розглянуто історію формування імуногенетики, завдання і методи дисципліни, вчення про групи крові, загальну характеристику антитіл та антигенів, генетичний контроль  імунної відповіді та ін.

 

Історія. Історичні науки.

Ковальчук, В. М. Світова економіка : її історія та дослідники : навчальний посібник для ВНЗ / В. М. Ковальчук, Лі ЦзеГао, Л. А. Останкова. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 524 с. : портр. - Включ. бібліогр. 

 
У навчальному посібнику на основі великої кількості спеціальних досліджень та новітніх досягнень розкриваються питання історії світової економіки провідних країн та окремих регіонів та її дослідників від найдавніших часів до сьогоднішнього дня. Високий науковий рівень поєднується з доступним викладом матеріалу.
Копійка, В. В. Європейський Союз : історія і засади функціонування : навчальний посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; за ред. Л.В. Губерського. - 2-ге вид., випр., доп. - Київ : Знання, 2012. - 759 с. - (Вища освіта XXI століття). - Включ. бібліогр.
 
У  навчальному посібнику висвітлюється історія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних процесів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і  завершуючи ХХІ століттям. За структурою посібник побудовано згідно з основними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можливість розкрити закономірності й послідовність євро інтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валютно-фінансового простору.

 

Економіка. Економічні науки.

Крупельницька, І. Г. Звітність підприємств : навчальний посібник для ВНЗ / І. Г. Крупельницька. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 231 с. - Включ. Бібліог.

 
В навчальному посібнику висвітлюються важливі питання організації обліку на підприємстві: форми та механізми формування звітності підприємства, що подається до державних структур. Підручник містить інформацію про сутність фінансової звітності та вимоги до її формування, аналіз податкової звітності та основні критерії подання основи статистичної звітності підприємства.


Боярко, І. М. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник для ВНЗ / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 400 с. - Включ.  бібліогр.

 
Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з дисципліни «Інвестиційний аналіз», втому числі курс лекцій відповідно до нормативного тематичного плану, питання і тести для самоконтролю, обов’язкові та додаткові завдання, методичні рекомендації та додаткові завдання для самостійної роботи студентів.

Держава і право. Юридичні науки.

Калінеску, Т. В.Оцінювання майна : навчальний посібник для ВНЗ / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 311 с. - Включ. бібліогр.   

В начальному посібнику викладено теоретичні і практичні основи оцінювання майна, особливості визначення його вартості, розглянуто порядок проведення експертного оцінювання нерухомості, земельно-кадастрових робіт, методику оцінювання потенціалу підприємства.

Теліпко, В. Е. Юридичний путівник автомобіліста : навчально-практичний посібник / В. Е. Теліпко. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 520 с. - Включ. бібліогр.
 

Авторами навчально-практичного посібника розглядаються загальні положення, які необхідно знати кожному водієві : права при купівлі авто, реєстраційному оформленні прав власності на нього ; які податки і збори мають сплачувати автовласники, які існують режими користування авто як їх потрібно оформлювати тощо.Культура. Освіта. Науки.
Народна освіта. Педагогічні науки.

Буйницька, О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навчальний посібник для ВНЗ / О. П. Буйницька. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 239 с. : іл. - Включ. бібліогр.


В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно - комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів.

Засоби масової інформації.

Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручник для ВНЗ / І. Л. Михайлин. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 496 с. - Включ. бібліогр. - Включ. покажч.                                                                 

 
В підручнику подані найважливіші теоретичні теми, передбачені програмою Міністерства освіти України : журналістика як галузь масово інформаційної діяльності, функції журналістики, журналістика як галузь масово інформаційної діяльності, соціальна позиція журналіста, журналістика як система засобів масової інформації, свобода преси і журналістської діяльності та ін..

Художня літератури (твори).

Винниченко, В. К. Нова заповідь : роман / В. К. Винниченко ; післям. Г. Сиваченко. - Київ : Знання, 2011. - 350 с. - (Класна література).


Вперше йде до читача роман В. Винниченка з так званого муженського циклу – “Нова заповідь”. Твір, пройнятий розчарування у соціалістичних ідеях ленінського штибу, вибудований у жанрі детективу.
 

«Нова заповідь» - це своєрідна спроба “розкрити очі зрячим” на шляху до можливого тоталитаризму й культу особи.

Винниченко, В. К.Лепрозорій : роман / В. К. Винниченко ; післям. Г. Сиваченко. - Київ : Знання, 2011. - 383 с. - (Класна література).


Вперше окремою книжкою надруковано в Україні роман В. Винниченка з так званого муженського циклу – «Лепрозорій».
 

Назва твору глибоко символічна. У «Лепрозорії» в яскравій художній формі втілено ідею конкордизму як способу порятунку людства, зануреного у власний жах агресії, воєн, злиднів.

Гоголь, М. В. Вибране : у кращих українських перекладах / М. В. Гоголь ; пер. з рос. О. Вишні, М. Рильського, П. Панча, А. Хуторяна ; передм. М. Жулинського. - Київ : Наукова думка, 2009. - 352 с. : іл., портр. - (Бібліотека школяра).
 

У книзі вміщено найкращі твори Миколи Гоголя із циклів «Вечори на хуторі біля Диканьки» та «Миргород», а також комедію «Ревізор» у перекладі українською мовою. Окремі твори цього видання рекомендовано для текстуального і оглядового вивчення Програмою загальноосвітніх закладів.

 

Ляхевич, В. В.Скарби Скарабея : філософський роман у монологах та есе / В. В. Ляхевич. - Київ : Знання, 2011. - 270 с.
 

У запропонованому творі автор звертається до священної книги зороастрійців «Авеста» та змальовує реальний образ Заратустри – першого в історії людства духовного месії. А також у романі йдеться про «Кобзар» Тараса Шевченка – Євангеліє Волі.Чемерис, В. Л. Заповіт нічного Демона : історичні повісті, оповідання, есе / В. Л. Чемерис. - Київ : Фітосоціоцентр, 2012. - 592 с.
 
Валентин Чемерис – автор відомих історичних романів «Олівія», «Смерть Атея», «Синизмієногої богині», «Фортеця на Бористені», «Орден на любов», «Генерали імперії», «Ярославна», «Марини – цариця московська», збірки «Золотий саркофаг»…
 

Цього разу письменник пропонує книгу історичних повістей та оповідань та оповідань «Заповідь нічного демона», написаних останнім часом.

Чемерис, В. Л.Сатирик у Кремлі : повісті, гуморески, есе, фентезі та інші веселі придибенції / В. Л. Чемерис. - Київ : Фітосоціоцентр, 2012. - 508 с.
 
 

Збірка сатири й гумору, письменника – гумориста, лауреата багатьох літературних премій Валентина Чемериса. Збірка «Сатирик у кремлі»  містить : гуморески та веселі придибенції й фентезі, есе, повісті та гуморески.


Чемерис, В. Л. Таємна любов вождя : роман-есе / В. Л. Чемерис. - Київ : Фітосоціоцентр, 2012. - 380 с.                                                                            
 
Художньо-документальний роман. Про жінку яку потай любив, старанно утаємничуючи свої почуття, читачі, як і належить терпеливим читачам, дізнаються лише наприкінці роману. А загалом це літературний твір, якому лише надано форму документальної розповіді.

Чемерис, В. Л. Ярославна : роман-есе / В. Л. Чемерис. - Київ : Фітосоціоцентр, 2011. - 388 с.

 
Есе – жанр художньо - документальної і публіцистичної літератури, що дозволяє вільний виклад теми. Цим автор і скористався, створивши вільний від традиційних обмежувальних рамок, викладок тощо роман із дещо своїм баченням тих далеких подій.

Лисенко, І. М. Співаки України : енциклопедичне видання / І. М. Лисенко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Знання, 2011. - 630 с. : фотопортр.       

              
Пропоноване видання – перший енциклопедичний довідник співаків, життя і творча діяльність яких пов’язані з Україною. У ньому також вміщено творчі біографії співаків, яких доля закинула на чужину, де вони реалізували свій творчий потенціал, самовіддано несли і стверджували високий дух української вокальної культури.

Енциклопедія Сучасної України : Т. 11. Зор - Как. - Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. - 710 с. : іл.                

 
Енциклопедія Сучасної України – перше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, особах.

Список нової літератури, яка надійшла у II півріччі 2012 року до ЦРБ №141 (ч.3).

 
Знайшли помилку у тексті?
Будь ласка, виділіть її  та натисніть Ctrl + Enter