Наші проекти Проект «Україна. Становлення державності»

Проект «Україна. Становлення державності»

Проект «Україна. Становлення державності»

Становлення української державності розглядаємо як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Ідеалом національно - патріотичного виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений та національно свідомий високоосвічений громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення. Головною домінантою національно-патріотичного виховання  є формування у користувачів бібліотек нашої ЦБС ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самих себе,  активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.
 
Актуальність розроблення  та втілення в життя проекту «Україна. Становлення державності» центральною районною бібліотекою №141 зумовлено необхідністю реалізації сучасної державної політики у сфері становлення державності, побудови громадського суспільства, інтеграції України у світове та європейське співтовариство, яке передбачає інтеграцію на  Людину, її духовну культуру та більш глибоке вивчення історії розвитку України як держави ще з часів Київської Русі до нашого сьогодення.

Мета проекту:
Формування свідомого читача – патріота Української держави, активного провідника національної ідеї через набуття національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.


Завдання проекту:
  • сприяти вихованню любові до рідної землі, її історії, відновленню і збереженню історичної пам’яті;
  • сприяти вихованню читача-патріота України;
  • формування національної свідомості і відповідальності за долю України;
  • утвердження в свідомості користувачів ЦБС об’єктивної оцінки національної історії, спадкоємності розвитку;
  • виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, державної символіки, історичних святинь;
  • сприяння  бережливому ставленню до національного багатства країни, культури, традицій. 
 
Знайшли помилку у тексті?
Будь ласка, виділіть її  та натисніть Ctrl + Enter