Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Лісківській

Київська міська рада. Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Лісківській у Деснянському районі м. Києва, кадастровий номер ділянки (8000000000:62:142:0058) : рішення № 481/1345 від 14 травня 2015 року // Хрещатик. - 2015. - 17 черв. (№ 85). - С. 7.
 

Про надання статусу скверу земельній ділянці на вулиці Лісківській у Деснянському районі м. Києва, кадастровий номер ділянки (8000000000:62:142:0058)

Рішення Київської міської ради № 481/1345 від 14 травня 2015 року

Відповідно до етапі 19 Земельного кодексу України, пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самовря­дування в Україні», статті 7, статей 51-53 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та з метою раціонального ви­користання і збереження зелених насаджень, а також враховуючи численні звернення громадян. Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати земельній ділянці площею 0,45 га на вул. Ліс­ківській, кадастровий номер (8000000000:62:142:0058), у Дес­нянському районі м. Києва статус скверу.

2. Внести зміни до «Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року», затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, та продовженої на період 2010-2015 років рішенням Київської міської ра­ди від 27.11.2009 № 714/2783 (таблиця 2 «Озеленені тери­торії загального користування міста Києва, що відповідають типологічним ознакам та планувальним вимогам»), додав­ши земельну ділянку., визначену пунктом 1 цього рішення, до переліку скверів Деснянського району міста Києва.

3. Київському комунальному об'єднанню, зеленого бу­дівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київ-зеленбуд» виконавчого органу Київської міської ради (Ки­ївської міської державної адміністрації) здійснити організа­ційно-правові заходи щодо оформлення та благоустрою земельної ділянки площею 0,45 га на вул. Лісківській, кадас­тровий номер (8000000000:62:142:0058), у Деснянському районі міста Києва.

4. Це рішення Київради офіційно оприлюднити в комуналь­них засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань екологіч­ної політики.

Київський міський голова В. Кличко

 
Знайшли помилку у тексті?
Будь ласка, виділіть її  та натисніть Ctrl + Enter